Produktionstegning

Den tekniske side af sagen

Når et design er bestemt, er der brug for den mere tekniske tegning til fabrikanten af inventaret. Hvis vi også har været med på den designmæssige del af opgaven giver det god sammenhæng, at vi også tegner produktionstegningen. Vi kender tankerne bag og kan få det rigtige udtryk frem i det færdige produkt.

Selvom vi ikke har været med i designfasen, kan vi – efter en gennemgang af emnet og en eventuel skitse – tegne den tekniske tegning alligevel.

Tegningsmateriale

Vi udarbejder typisk tegninger til produktion i målestokforholdene 1:10, 1:2 og 1:1, men alt kan lade sig gøre. Der kan udføres plan, front og sidebilleder i nødvendigt omfang, så opgaven bliver beskrevet korrekt og misforståelser undgås.

Der kan også udarbejdes detaljer af særligt krævende detaljer, og ved meget små emner tegnes forstørrelser i 2:1.

Ring 20 43 79 14
+45 20 43 79 14
kbmousemover.dk
Kværkebyvej 109, Kværkeby
4100 Ringsted
CVR: 25647025