Flugtvejsplan & Pladsfordelingsplan

Sikkerhed

Flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner er den visuelle visning af de frie områder, der ved en brand skal lede mennesker i sikkerhed. Planen skal skabe et overblik over indretningen af lokaliteterne og vise hvor brandslukningsmateriel og især flugtvejene findes i forhold til din egen placering.

Tegningen skal godkendes hos kommunen og ophænges synligt i lokalet, så den i tilfælde af brand kan være en guide til både ansatte og gæster i bygningen.

Pladsfordelingsplan
Flugtvejsplan

UDFØRELSEN

Der findes helt konkrete krav til udførelsen af flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner.

Selve tegningen udføres som en oversigtstegning med en detaljeringsgrad, der gør tegningen tydelig og let læselig, og kun med relevant indretning påført.

Materiel optegnes med bestemte symboler, som skal vises med tilhørende symbolforklaring og flugtveje og nødudgange vises også i standard udførelse. Visse tekster med oplysninger om bl.a. bygningens funktioner og dens placering skal også påføres, ligesom relevante mål skal påføres.